Home / Gedicht / Gedicht van Harbert Schutte – Vrijhaid (Augustus 1944)

Gedicht van Harbert Schutte – Vrijhaid (Augustus 1944)

het is nou alweer zo’n goud 75 joar leed n
dat we ‘God zij dank’ bevrijd binn n
van n joar nlaank duur nde oorlogs geweld
en nou wie leev n in t heed n
we ons bie leutjen den ook doun bezinn n
houveul hierdeur binn n sneuveld in t Neerlandsveld

soldoat n, oet wat veur n land ook, vijand of nait
òòk zai hadd n angst, mor werd n hin stuurd
luit n hun familie ook achter mit verdrait
kwaam n ze ooit wel terug en hou laank duurd?

Jeud n, haile hoeshold n werd n gevang n noom n
en mit train n ofvoerd noar concentroatiekamp n
om doar alsnog te word n vergast
ook van ons bevrijders binn n d’r hail wat omkoom n
onder t vuurgevecht mit rook en kruuddamp n
ze werd n deur n hinderloag van de vijand verrast
waar n baange en hadd n niks vernoam n

landwachters luip n s oavends rond mit geweer
en waar n den ook nait te vertrouw n
mainig old n dut t nou nog zeer
dat men op (aig n volk) nait altied kenst bouw n

zowel vraauwlu en manlu zaten in t verzet
en speulden zo mit hun aig n leev n
want wossen, dat de verroader dicht bie kon weez n
zo hebb n dizze verzetstrieders hail wal leev ns red
en zo oet de hand n van de vijand bleev n
zai hadd n veurlopig eev n niks meer te vreez n

held n waar n de bevrijders en nog splinter jong
koegels en grenoatsplinters vloog n hun om de oor n
mor vocht n tot t letste tou deur
al wossen ze dat de dood hun boov n kop hong
en al tig kameroad n hadd n verloor n
‘Vrijhaid’ dat was hun doel en doar vochten ze veur

Harbert Schutte
2019.

About admin

Check Also

Gedicht van Harbert Schutte – Mien bestoan

Afscheid. ( algemain) Mien bestoan. De tied dat ik hier bie joe mocht leev n …